Skip to content
logo_old_color

Stavební práce od A do Z

Naše služby

Opravy komunikačních prostor

Montované haly

Zateplování fasád a budov

Obnova izolace proti vodě

Dodávka a montáž plastových a hliníkových oken

Výměna vstupních portálů

Základové desky, podlahy

Systémové protipožární ucpávky

Izolace střech

SPRÁVA TECHNICKO – PROVOZNÍ, ÚDRŽBA

  • vedení technické evidence bytových domů, administrativních, výrobních a komerčních prostor
  • uzavírání smluv s dodavateli energií
  • zajištění pravidelných revizí a součinnost při zajištění následných oprav
  • zajišťování odečtů vodoměrů, spotřeby TUV, elektrické energie a tepla
  • zajištění havarijní služby
  • zajišťování oprav a údržby bytových a nebytových domů a komerčních prostor 
  • součinnost při zajišťování větších oprav, rekonstrukcí a organizování s tím spojených výběrových
   řízení
  • zastupování při jednání s dodavateli služeb
  • domlouvat přítomnost nájemců v jednotlivých ordinacích při opravách a kontrolách
  • pravidelná kontrola stavu domů
  • pravidelná kontrola osvětlení společných prostor domu, včetně výměny žárovek, zářivek
  • pravidelná kontrola nouzového osvětlení včetně baterií, kontrola kamerového systému.
  • příprava podkladů a dokumentů pro schůzi vlastníků
  • kontrolu pravidelného úklidu společných prostor a chodníku
  • předávání a přejímání bytů a komerčních prostor dle pokynů vlastníka
  • vyjadřování se k záměrům stavebních úprav, které svým rozsahem nepřesahují  ohlašovací
   povinnost dle stavebního zákona
  • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně zajištění odborného odhadu
   nákladů
  • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a
   správnosti účtovaných cen v rozsahu nevyžadující stavební dozor
  • zajištění nabídek nejvýhodnějšího pojištění domu

Naše práce

Kontakt

Nebo volejte

603 448 433