opravy komunikačních prostor

obnova izolace proti vodě

základové desky , podlahy

montované haly s uplatněním v mnoha odvětvích od průmyslu, zemědělství až po skladování

dodávka a montáž plastových a hliníkových oken

systémové protipožární ucpávky – utěsnění stavebních prostupů

zateplování fasád a budov

výměna vstupních portálů

izolace střech

Správa technicko – provozní, údržba:

 • vedení technické evidence bytových domů, administrativních, výrobních a komerčních prostor
 • uzavírání smluv s dodavateli energií
 • zajištění pravidelných revizí a součinnost při zajištění následných oprav
 • zajišťování odečtů vodoměrů, spotřeby TUV, elektrické energie a tepla
 • zajištění havarijní služby
 • zajišťování oprav a údržby bytových a nebytových domů a komerčních prostor 
 • součinnost při zajišťování větších oprav, rekonstrukcí a organizování s tím spojených výběrových
  řízení
 • zastupování při jednání s dodavateli služeb
 • domlouvat přítomnost nájemců v jednotlivých ordinacích při opravách a kontrolách
   
 • pravidelná kontrola stavu domů
 • pravidelná kontrola osvětlení společných prostor domu, včetně výměny žárovek, zářivek
 • pravidelná kontrola nouzového osvětlení včetně baterií, kontrola kamerového systému.
 • příprava podkladů a dokumentů pro schůzi vlastníků
 • kontrolu pravidelného úklidu společných prostor a chodníku
 • předávání a přejímání bytů a komerčních prostor dle pokynů vlastníka
 • vyjadřování se k záměrům stavebních úprav, které svým rozsahem nepřesahují  ohlašovací
  povinnost dle stavebního zákona
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně zajištění odborného odhadu
  nákladů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a
  správnosti účtovaných cen v rozsahu nevyžadující stavební dozor
 • zajištění nabídek nejvýhodnějšího pojištění domu